Cuộn xốp hơi 1,2m x 100m loại dầy| xốp bọt khí, xốp bóng khí bọc hàng

550.000  500.000