Bảng báo giá lẻ hộp thùng carton giá rẻ các loại kích thước mới 2023

Dizota Packaging xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá bán lẻ các loại kích thước hộp carton, thùng carton giá rẻ sử dụng để đóng hàng hóa mới nhất cập nhật năm 2023 của chúng tôi tại Hà Nội.

Bảng báo giá thùng carton giá rẻ Hà Nội
Bảng báo giá thùng carton giá rẻ Hà Nội

Nội dung

Bảng giá lẻ sỉ thùng carton giá rẻ phổ biến

Hiện nay kinh doanh bán lẻ ngày càng phát triển, nhu cầu đóng gói để chuyển hàng đi khắp nơi là nhu cầu cất thiết của mỗi khách hàng, trên thị trường có quá nhiều loại hộp thùng giấy carton với chất liệu và giá khác nhau khiến người mua dối mù thông tin thực về sản phẩm. Dizota sẽ cung cấp đầy đủ thông tin nhất về cách tính giá các loại thùng carton, hộp carton đến quý khách hàng.

>>> Xem thùng carton chuyển nhà 50x40x30

Bảng Giá Hộp Carton, Thùng Carton đóng hàng tại Hà Nội

QUY CÁCH ( CM)

(dai x rộng x cao )

LOẠI HÀNG

GIÁ LẺ

( vnd / hộp)

GIÁ SỈ

( vnd / hộp)

DZT57

8x8x4

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

550

LH: 0916 206 533
DZT58

10x6x6

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

600

LH: 0916 206 533
DZT2

10x10x8

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

770

LH: 0916 206 533
DZT3

10x10x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

850

LH: 0916 206 533
DZT5

12x10x5

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

780

LH: 0916 206 533
DZT59

12x8x12

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

870

LH: 0916 206 533
DZT7

12x12x12

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,170

LH: 0916 206 533

DZT9

15x12x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1150

LH: 0916 206 533

DZT11

15x10x5

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

850

LH: 0916 206 533

DZT12

15x10x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,040

LH: 0916 206 533

DZT60

15x15x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,450

LH: 0916 206 533

DZT61

16x9x8

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

940

LH: 0916 206 533

DZT14

16x12x6

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,070

LH: 0916 206 533

DZT15

16x6x6

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

680

LH: 0916 206 533

DZT62

18x10x5

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

990

LH: 0916 206 533

DZT16

18x10x8

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,070

LH: 0916 206 533

DZT63

18x12x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,300

LH: 0916 206 533

DZT18

18x12x12

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,390

LH: 0916 206 533

DZT20

20x15x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,700

LH: 0916 206 533

DZT21

20x15x15

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,990

LH: 0916 206 533

DZT22

20x20x15

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

2,650

LH: 0916 206 533

DZT19

20x10x5

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

900

LH: 0916 206 533

DZT25

20x8x8

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,050

LH: 0916 206 533

DZT64

20x10x6

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,090

LH: 0916 206 533

DZT26

20x10x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,190

LH: 0916 206 533

DZT27

20x12x8

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,240

LH: 0916 206 533

DZT28

20x20x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

2,300

LH: 0916 206 533

DZT65

20x20x20

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

2,840

LH: 0916 206 533

DZT66

25x8x8

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,140

LH: 0916 206 533

DZT67

25x10x5

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,090

LH: 0916 206 533

DZT29

25x10x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,390

LH: 0916 206 533

DZT30

25x15x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

2,000

LH: 0916 206 533

DZT31

25x20x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

2,500

LH: 0916 206 533

DZT68

25x22x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

2,740

LH: 0916 206 533

DZT32

25x22x20

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

3,650

LH: 0916 206 533

DZT33

25x15x15

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

2,240

LH: 0916 206 533

DZT34

25x20x15

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

3,000

LH: 0916 206 533

DZT36

30x25x20

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

4,600

LH: 0916 206 533

DZT37

30x12x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,590

LH: 0916 206 533

DZT69

30x20x7

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

1,840

LH: 0916 206 533

DZT38

30x15x15

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

2,540

LH: 0916 206 533

DZT39

30x15x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

2,090

LH: 0916 206 533

DZT41

30x20x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

2,800

LH: 0916 206 533

DZT74

30x20x12

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

2,770

LH: 0916 206 533

DZT42

30x20x15

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

3,300

LH: 0916 206 533

DZT43

30x20x20

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

3,700

LH: 0916 206 533

DZT70

30x25x10

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

3,540

LH: 0916 206 533

DZT71

30x25x15

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

3,890

LH: 0916 206 533

DZT72

30x25x25

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

5,100

LH: 0916 206 533

DZT44

33x22x12

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

3,400

LH: 0916 206 533

DZT73

35x15x15

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

2,740

LH: 0916 206 533

DZT46

35x25x15

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

4,400

LH: 0916 206 533

DZT48

35x25x20

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

5,000

LH: 0916 206 533

DZT51

40x30x20

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

6,400

LH: 0916 206 533

DZT52

40x30x30

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

7,700

LH: 0916 206 533

DZT53

50x40x30 ( 3 lớp )

Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc

12,500

LH: 0916 206 533
DZT54 50x40x30 ( 5 lớp ) Thùng 5 lớp, chuyển nhà, sóng BC 18,500 LH: 0916 206 533
DZT55 60x40x40 ( 3 lớp ) Thùng 3 lớp, sóng B, mặt nâu, đáy mộc 17,000 LH: 0916 206 533
DZT56 60x40x40 ( 5 lớp ) Thùng 5 lớp, chuyển nhà, sóng BC 24,000 LH: 0916 206 533
DZT57

>>> Xem thêm: Hộp carton nhỏ đựng tinh dầu
Lưu ý:

 • Giá trên là giá bán lẻ thùng carton tại Hà Nội.
 • Quý cách báo giá thùng Dài x Rộng x Cao
 • Giá trên là giá bán lẻ, quý khách lấy nhiều xin gọi trực tiếp số bán buôn 0902 129 908
 • Quý khách có nhu cầu in xin vui lòng liên hệ để báo giá tốt
 • Giá có thể thay đổi do chưa kịp cập nhật

Các cách tính giá hộp thùng carton

Hiện nay cách tính giá thùng carton chủ yếu dựa vào 3 yếu tố là chất lượng giấy sử dụng, kích thước của thùng và số lượng mà khách hàng đặt, đặt càng nhiều giá càng rẻ. Vậy lên để có báo giá tốt và nhanh nhất quý khách hàng cần cung cấp đầy đủ nhưng thông tin trên. Công thức để tính giá thùng carton trên thị trường hiện nay được dựa vào các yếu tố cơ bản như sau.

Hộp carton giá rẻ Hà Nội
Hộp carton giá rẻ Hà Nội

Số lớp, sóng và chất lượng giấy

Chất lượng giấy tạo ra thùng carton là yếu tố lớn nhất quyết định giá thành sản phẩm, hiện nay trên thị trường có nhiều loại giấy được sản xuất tại Việt Nam, nhập khẩu Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Indonesia…chất lượng và giá thành của hộp carton dựa phần lớn vào nguyên liệu đầu vào có đạt định lượng gsm mỗi lớp theo yêu cầu hay không.

Cấu trúc sóng giấy
Cấu trúc sóng giấy

Số lớp của sản phẩm cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá thành, thùng carton phổ biến là loại 3 lớp, 5 lớp và cao cấp nhất 7 lớp…loại thùng carton 3 lớp thường được sử dụng với giá thành cạnh tranh, đem lại hiệu quả kinh tế cao cung như đáp ứng phần lớn yêu cầu của người sử dụng.
Các loại sóng giấy A, B, C, D là những thuật ngữ thường dùng trong thùng carton.

 • Sóng A: Độ cao sóng giấy 4.7 mm – giấy tấm carton sử dụng sóng A chịu được lực phân tán tốt trên toàn bề mặt tấm giấy.
 • Sóng B: Độ cao sóng giấy 2.5 mm – giấy tấm carton sử dụng sóng B chịu được lực xuyên thủng cao.
 • Sóng C: Độ cao từ 3.5-4.5mm – giấy tấm carton sử dụng sóng C chịu lực phân tán bề mặt tốt nhưng không bằng sóng A.
 • Sóng E: Độ cao sóng giấy 1.5 mm – thường được sử dụng cho thùng đựng các vật nhẹ.

Kích thước của hộp quyết định giá thành cao hay thấp

Là một trong những yếu tố cơ bản tất yếu quyết định giá thành là kích thước của hộp giấy, thùng giấy carton càng to tất nhiên giá thành càng đắt, thùng càng nhỏ giá càng rẻ. Lấy ví dụ về một trường hợp cụ thể khi tính giá thành thùng carton, với loại 3 lớp giá thông thường 7600/m2, loại 5 lớp là 12.000/m2. ( giá thực tế có thể giao động theo thị trường).

Cách tính giá thùng giấy carton
Cách tính giá thùng giấy carton

Trường hợp ví dụ cụ thể khi tính giá hộp carton 60x40x40cm

Cách tính diện tích thùng: S = Dài x Rộng
Trong trường hợp này, chiều dài sẽ tính theo công thức = (D+R)x2 + 4cm mép giấy
Ta sẽ được (60 + 40) x 2 + 4 = 204 cm
Chiều rộng sẽ tính theo công thức R + C + 2 cm mép giấy
Ta sẽ được 40 +40 +2 = 82 cm
Công thức tính diện tích giấy sử dụng cho hộp giấy 60x40x40 sẽ là S = (D x R)/10000
Ta sẽ được S = ( 204×82)/10000 = 1,7m2
Vậy ta sẽ tính được giá thành cho thùng carton 60x40x40cm cho loại 3 lớp và 5 lớp như sau:

Giá loại 3 lớp = 7600 x 1,7 = 12.920 VNĐ / thùng 

Giá loại 5 lớp = 12.000 x 1.7 = 20.4000 VNĐ / thùng

Số lượng mỗi lần đặt hàng

Số lượng đặt hàng quyết định giá cả, đặt hàng càng nhiều giá thành càng tốt khi nhà sản xuất tối ưu được các chi phí phát sinh dẫn đến giá thành sẽ rẻ hơn.

Mẫu thùng carton

Các thùng carton trơn không in, ít chi tiết phức tạp giá sẽ rẻ hơn tương đối các loại thùng carton có in, hiện nay chi phí in thường được tính thêm từ 5% đến 10% giá thành của sản phẩm.

thùng carton có in
thùng carton có in

⭐Đại lý bán thùng carton tại Hà Nội

Bao bì Dizota cung cấp thùng carton giá rẻ tại các quận huyện TP. Hà Nội như sau:

Thùng carton giá rẻ tại quận Ba Đình, Hà Nội

Dizota cung cấp thùng carton giá rẻ tại Ba Đình gồm 14 phường: Cống Vị, Điện Biên, Đội Cấn, Giảng Võ, Kim Mã, Liễu Giai, Ngọc Hà, Ngọc Khánh, Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Quán Thánh, Thành Công, Trúc Bạch và Vĩnh Phúc.

Thùng carton chuyển nhà tại Quận Hoàn Kiếm

Dizota cung cấp thùng carton chuyển nhà tại 18 phường: Chương Dương Độ, Cửa Đông, Cửa Nam, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bài, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Phúc Tân, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền.

Hộp ship COD giá rẻ tại Quận Tây Hồ

Dizota cung cấp hộp ship COD tại 8 phường: Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La và Phú Thượng.

Hộp giấy đóng hàng tại Quận Long Biên

Xưởng hộp giấy đóng hàng cung cấp tại 14 phường: Bồ Đề, Gia Thụy, Cự Khối, Đức Giang, Giang Biên, Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn, Thượng Thanh và Việt Hưng.

Hộp carton theo yêu cầu tại Quận Cầu Giấy

Địa chỉ bán lẻ hộp carton theo yêu cầu tại 8 phường: Nghĩa Đô, Quan Hoa, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Trung Hòa, Nghĩa Tân, Mai Dịch, Yên Hòa.

Thùng giấy đóng hàng giá rẻ tại Quận Đống Đa

Địa chỉ bán lẻ thùng giấy đóng hàng tại 21 phường: Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hàng Bột, Nam Đồng, Trung Liệt, Khâm Thiên, Phương Liên, Phương Mai, Khương Thượng, Ngã Tư Sở, Láng Thượng, Cát Linh, Văn Chương, Ô Chợ Dừa, Quang Trung, Thổ Quan, Trung Phụng, Kim Liên, Trung Tự, Thịnh Quang, Láng Hạ.

Hộp giấy đóng hàng tại Quận Hai Bà Trưng

Hộp giấy đóng hàng tại 20 phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Đồng Nhân, Bạch Đằng, Thanh Nhàn, Bách Khoa, Vĩnh Tuy, Trương Định, Lê Đại Hành, Phố Huế, Phạm Đình Hổ, Đống Mác, Thanh Lương, Cầu Dền, Bạch Mai, Quỳnh Mai, Minh Khai, Đồng Tâm, Quỳnh Lôi.

Mua thùng carton tại Quận Hoàng Mai

Địa chỉ mua thùng carton tại 14 phường: Định Công, Đại Kim, Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Mai Động, Tân Mai, Thanh Trì, Thịnh Liệt, Trần Phú, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Yên Sở.

Sản xuất thùng carton âm dương tại Quận Thanh Xuân

Cơ sở sản xuất thùng carton âm dương tại 11 phường: Hạ Đình, Kim Giang, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình

Thùng carton có vách ngăn tại Quận Hà Đông

Địa chỉ bán lẻ thùng carton có vách ngăn tại 17 phường: Quang Trung, Nguyễn Trãi, Hà Cầu, Vạn Phúc, Phúc La, Yết Kiêu, Mộ Lao, Văn Quán, La Khê, Phú La, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm, Dương Nội, Biên Giang, Đồng Mai.

Địa chỉ in thùng carton tại Quận Bắc Từ Liêm

Cơ sở in thùng carton tại Bắc Từ Liêm: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc, Đức Thắng, Liên Mạc, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát, Thụy Phương, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo.

Hộp carton đóng hàng tại Quận Nam Từ Liêm

Địa chỉ bán hộp carton đóng hàng tại 10 phường: Cầu Diễn, Đại Mỗ, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Phương Canh, Tây Mỗ, Trung Văn, Xuân Phương.

Cơ sở bán lẻ thùng carton giá rẻ tại Thị xã Sơn Tây

Cửa hàng bán lẻ thùng carton tại 9 phường: Lê Lợi, Quang Trung, Phú Thịnh, Ngô Quyền, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm. Và 6 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông.

Cơ sở bán lẻ hộp giấy đóng hàng tại Huyện Ba Vì

Cửa hàng bán lẻ hộp giấy carton tại Thị trấn Tây Đằng và 30 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cẩm Lĩnh, Cam Thượng, Châu Sơn, Chu Minh, Cổ Đô, Đông Quang, Đồng Thái, Khánh Thượng, Minh Châu, Minh Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Thái Hòa, Thuần Mỹ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vân Hòa, Vạn Thắng, Vật Lại, Yên Bái.

Cơ sở bán lẻ thùng giấy carton tại Huyện Chương Mỹ

Cửa hàng bán lẻ thùng giấy carton tại 2 thị trấn là Chúc Sơn, Xuân Mai và 31 xã: Đại Yên, Đông Phương Yên, Đông Sơn, Đồng Lạc, Đồng Phú, Hòa Chính, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Hồng Phong, Hợp Đồng, Hữu Văn, Lam Điền, Mỹ Lương, Nam Phương Tiến, Ngọc Hòa, Ngọc Sơn, Phú Nam An, Phú Nghĩa, Phụng Châu, Quảng Bị, Tân Tiến, Thanh Bình, Thụy Hương, Thủy Xuân Tiên, Thượng Vực, Tiên Phương, Tốt Động, Trần Phú, Trung Hòa, Trường Yên, Văn Võ.

Cơ sở bán lẻ hộp giấy carton tại Huyện Đan Phượng

Cửa hàng bán lẻ hộp giấy carton tại Thị trấn Phùng và 15 xã: Xã Đan Phượng, Xã Đồng Tháp, Xã Hạ Mỗ, Xã Hồng Hà, Xã Liên Hà, Xã Liên Hồng, Xã Liên Trung, Xã Phương Đình, Xã Song Phượng, Xã Tân Hội, Xã Tân Lập, Xã Thọ An, Xã Thọ Xuân, Xã Thượng Mỗ, Xã Trung Châu

Xưởng sản xuất thùng carton tại Huyện Đông Anh

Xưởng sản xuất, bán buôn bán lẻ thùng carton tại Thị trấn Đông Anh và 23 xã: Bắc Hồng, Cổ Loa, Dục Tú, Đại Mạch, Đông Hội, Hải Bối, Kim Chung, Kim Nỗ, Liên Hà, Mai Lâm, Nam Hồng, Nguyên Khê, Tầm Xá, Thụy Lâm, Tiên Dương, Uy Nỗ, Vân Hà, Vân Nội, Việt Hùng, Võng La, Xuân Canh, Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc.

Xưởng sản xuất thùng giấy carton tại Huyện Gia Lâm

Xưởng bán buôn, bán lẻ thùng giấy carton tại Thị trấn Trâu Quỳ, Yên Viên và 20 xã: Bát Tràng, Cổ Bi, Đa Tốn, Đặng Xá, Đình Xuyên, Đông Dư, Dương Hà, Dương Quang, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Kim Lan, Kim Sơn, Lệ Chi, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Phú Thị, Trung Mầu, Văn Đức, Yên Thường, Yên Viên.

Cơ sở bán lẻ hộp ship COD giá rẻ tại Huyện Hoài Đức

Cửa hàng bán lẻ hộp ship COD giá rẻ tại Thị trấn Trạm Trôi và 19 xã: Xã An Khánh, Xã An Thượng, Xã Cát Quế, Xã Di Trạch, Xã Dương Liễu, Xã Đắc Sở, Xã Đông La, Xã Đức Giang, Xã Đức Thượng, Xã Kim Chung, Xã La Phù, Xã Lại Yên, Xã Minh Khai, Xã Song Phương, Xã Sơn Đồng, Xã Tiền Yên, Xã Vân Canh, Xã Vân Côn, Xã Yên Sở.

Cửa hàng bán sỉ thùng carton tại Huyện Mê Linh

Đại lý bán sỉ, bán lẻ thùng carton tại thị trấn là Thị trấn Chi Đông, Thị trấn Quang Minh và 16 xã: Xã Chu Phan, Xã Đại Thịnh, Xã Hoàng Kim, Xã Kim Hoa, Xã Liên Mạc, Xã Mê Linh, Xã Tam Đồng, Xã Tiền Phong, Xã Tiến Thắng, Xã Tiến Thịnh, Xã Tự Lập, Xã Thạch Đà, Xã Thanh Lâm, Xã Tráng Việt, Xã Vạn Yên, Xã Văn Khê

Cửa hàng bán lẻ hộp carton nắp gài tại Huyện Mỹ Đức

Cửa hàng bán lẻ hộp carton lắp gài tại Thị trấn Đại Nghĩa và 21 xã: An Mỹ, An Phú, An Tiến, Bột Xuyên, Đại Hưng, Đốc Tín, Đồng Tâm, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hùng Tiến, Hương Sơn, Lê Thanh, Mỹ Thành, Phù Lưu Tế, Phúc Lâm, Phùng Xá, Thượng Lâm, Tuy Lai, Vạn Kim, Xuy Xá

Cửa hàng bán sỉ thùng carton hai mảnh tại Huyện Phú Xuyên

Đại lý bán sỉ, bán lẻ thùng 2 mảnh tại thị trấn là Thị trấn Phú Xuyên, thị trấn Phú Minh và 26 xã: Hồng Minh, Tri Trung, Hoàng Long, Phú Túc, Văn Hoàng, Quang Trung, Đại Thắng, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Tân Dân, Sơn Hà, Nam Phong, Nam Triều, Thụy Phú, Văn Nhân, Khai Thái, Bạch Hạ, Minh Tân, Quang Lãng, Châu Can, Phú Yên, Phúc Tiến, Hồng Thái, Vân Từ, Đại Xuyên, Tri Thủy.

Cơ sở bán giấy carton đóng hàng tại Huyện Phúc Thọ

Cơ sở bán giấy carton đóng hàng tại Xã Cẩm Đình, Xã Hát Môn, Xã Hiệp Thuận, Xã Liên Hiệp, Xã Long Xuyên, Xã Ngọc Tảo, Xã Phúc Hòa, Xã Phụng Thượng, Xã Phương Độ, Xã Sen Chiểu, Xã Tam Hiệp, Xã Tam Thuấn, Xã Tích Giang, Xã Thanh Đa, Xã Thọ Lộc, Xã Thượng Cốc, Xã Trạch Mỹ Lộc, Xã Vân Hà, Xã Vân Nam, Xã Vân Phúc, Xã Võng Xuyên, Xã Xuân Phú

Cơ sở bán bán thùng carton cũ tại Huyện Quốc Oai

Cửa hàng bán thùng carton cũ tại Phú Mãn, Phú Cát, Hoà Thạch, Tuyết Nghĩa, Đông Yên, Liệp Tuyết, Ngọc Liệp, Ngọc Mỹ, Cấn Hữu, Nghĩa Hương, Thạch Thán, Đồng Quang, Sài Sơn, Yên Sơn, Phượng Cách, Tân Phú, Đại Thành, Tân Hoà, Cộng Hoà, Đông Xuân.

Cửa hàng bán thùng carton 3 lớp tại Huyện Sóc Sơn

Đại lý bán thùng carton 3 lớp tại Xã Bắc Phú, Xã Bắc Sơn, Xã Đông Xuân, Xã Đức Hoà, Xã Hiền Ninh, Xã Hồng Kỳ, Xã Kim Lũ, Xã Mai Đình, Xã Minh Phú, Xã Minh Trí, Xã Nam Sơn, Xã Phú Cường, Xã Phù Linh, Xã Phù Lỗ, Xã Phú Minh, Xã Quang Tiến, Xã Tân Dân, Xã Tân Hưng, Xã Tân Minh, Xã Tiên Dược, Xã Thanh Xuân, Xã Trung Giã, Xã Việt Long, Xã Xuân Giang, Xã Xuân Thu.

Cửa hàng bán thùng carton 5 lớp tại Huyện Thạch Thất

Đại lý bán thùng carton 5 lớp tại Xã Bình Phú, Xã Bình Yên, Xã Canh Nậu, Xã Cẩm Yên, Xã Cần Kiệm, Xã Chàng Sơn, Xã Dị Nậu, Xã Đại Đồng, Xã Đồng Trúc, Xã Hạ Bằng, Xã Hương Ngải, Xã Hữu Bằng, Xã Kim Quan, Xã Lại Thượng, Xã Phú Kim, Xã Phùng Xá, Xã Tân Xã, Xã Tiến Xuân, Xã Thạch Hoà, Xã Thạch Xá, Xã Yên Bình, Xã Yên Trung

Đại lý bán thùng carton 7 lớp tại Huyện Thanh Oai

Đại lý bán thùng carton 7 lớp tại Cao Viên, Bích Hòa, Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh, Thanh Mai, Thanh Cao, Thanh Thùy, Thanh Văn, Đỗ Động, Kim Thư, Kim An, Phương Trung, Dân Hòa, Tân Ước, Liên Châu, Hồng Dương, Cao Dương, Xuân Dương

Đại lý bán thùng carton có in tại Huyện Thanh Trì

Xưởng sản xuất thùng carton có in theo yêu cầu tại Thanh Liệt, Đông Mỹ, Yên Mỹ, Duyên Hà, Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Đại Áng, Vạn Phúc, Liên Ninh, Hữu Hòa, Tân Triều.

Xưởng sản xuất thùng giấy carton tại Huyện Thường Tín

Xưởng sản xuất thùng giấy carton theo yêu cầu tại Liên Phương, Minh Cường, Nghiêm Xuyên, Nguyễn Trãi, Nhị Khê, Ninh Sở, Quất Động, Tân Minh, Thắng Lợi, Thống Nhất, Thư Phú, Tiền Phong, Tô Hiệu, Tự Nhiên, Vạn Điểm, Văn Bình, Văn Phú, Văn Tự, Vân Tảo, Chương Dương, Dũng Tiến, Duyên Thái, Hà Hồi, Hiền Giang, Hòa Bình, Khánh Hà, Hồng Vân, Lê Lợi.

Xưởng sản xuất hộp carton theo yêu cầu tại Huyện Ứng Hòa

Xưởng bán sỉ lẻ thùng hộp carton theo yêu cầu tại Xã Cao Thành, Xã Đại Cường, Xã Đại Hùng, Xã Đội Bình, Xã Đông Lỗ, Xã Đồng Tân, Xã Đồng Tiến, Xã Hòa Lâm, Xã Hòa Nam, Xã Hòa Phú, Xã Hoa Sơn, Xã Hòa Xá, Xã Hồng Quang, Xã Kim Đường, Xã Liên Bạt, Xã Lưu Hoàng, Xã Minh Đức, Xã Phù Lưu, Xã Phương Tú, Xã Quảng Phú Cầu, Xã Sơn Công, Xã Tảo Dương Văn, Xã Trầm Lộng, Xã Trung Tú, Xã Trường Thịnh, Xã Vạn Thái, Xã Viên An, Xã Viên Nội.

Xưởng đặt thùng carton theo yêu cầu tại Hà Nội

Dizota Packaging là địa chỉ uy tín lâu năm chuyên bán buôn bán lẻ các loại thùng giấy carton giá rẻ tại Hà Nội. Ngoài ra chúng tôi bán buôn bán lẻ các loại bao bì đóng gói như xốp hơi bong bóng, mút xốp bọc hàng, thùng carton, giấy xi măng các loại với giá thành rẻ và chất lượng tối ưu nhất cho quý khách hàng, hiện nay chúng tôi có các cơ sở bán lẻ tại Hà Nội.

Quý khách có nhu cầu báo giá thùng carton 3 lớp, thùng carton 5 lớp, hộp carton đựng giầy, hộp carton đựng mỹ phẩm, hộp đựng tinh dầu, hộp carton nhỏ…xin vui lòng qua trực tiếp các cửa hàng hoặc gọi điện đến số hotline của Dizota để có giá tốt nhât.

Thông tin về sản phẩm thùng carton Dizota

✅ Cung cấp: thùng carton, hộp ship COD
✅ Giá cả: Giá rẻ nhất Hà Nội
✅ Kích thước: Đa dạng
✅ Vận chuyển Free ship
✅ Chất lượng: Hoàn hảo
✅ Chất liệu: giấy 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp

Câu hỏi thường gặp

1. Carton là gì ?

Bìa cứng, còn gọi là các tông hay giấy bồi là một thuật ngữ chung để chỉ một loại giấy nặng với độ dày và cứng khác nhau. Carton ý thường nói đến là các loại thùng giấy carton, hộp carton trong đóng gói hàng hoá.

2. Thùng carton Tiếng Anh là gì ?

Carton box hay vật chứa đựng là tên gọi tiếng Anh của thùng carton.

3. Hộp carton sóng E là gì ?

Độ cao sóng giấy 1.5 mm – thường được sử dụng cho thùng đựng các vật nhẹ.

4. Thùng carton 3 lớp là gì ?

Là loại thùng được cấu tạo bởi hai lớp với một lớp sóng và hai lớp bề mặt bìa, cứng bên ngoài.

5. Thùng carton 5 lớp là gì ?

Thùng Carton 5 lớp là loại thùng được cấu tạo bởi 2 lớp sóng hình sin ở giữa và 2 mặt phía ngoài, cùng 1 lớp mặt ở giữa 2 lớp sóng.

6.Thùng carton 7 lớp là gì ?

Thùng Carton 7 lớp: được thiết kế với 2 lớp ngoài và 5 lớp sóng trong. Thùng giấy Carton 7 lớp được sử dụng chủ yếu để đựng các ngành hàng xuất khẩu như gốm, sứ, gỗ, thiết bị điện tử, máy móc.

9. Thùng carton mua ở đâu Hà Nội?

Các công ty sản xuất bán buôn bán lẻ thùng giấy Carton lớn tại Hà Nội như

 • Dizota Packaging tại số 8 ngõ 76 Linh Lang, Ba Đình Hotline: 0906 22 58 52
 • Dizota Hà Đông – số 10/1 ngõ 121 Trần Phú, Hà Đông Holine :0902 20 02 23
 • Thùng carton cũ – 170 Đào Tấn
 • BF Việt Nam – Tổ 15, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Thùng Carton Hà Nội – Ngõ 133, Đống Đa, Hà Nội.

13 thoughts on “Bảng báo giá lẻ hộp thùng carton giá rẻ các loại kích thước mới 2023

 1. Bùi Thị Nhâm says:

  Báo giá cho mình Thùng carton 5 lớp kích thước:
  550x430x215
  320x320x240
  660x330x285
  Bên mình là công ty sx linh kiện điện tử nên mỗi tháng sẽ lấy tầm hơn 4000 thùng

  • Lưu Trình says:

   Em chào chị ạ ! Bên em có sản xuất và cung cấp bao bì thùng carton, giá cả đảm bảo cạnh tranh với thị trường. Bên chị có nhu cầu có thể để bên e tham gia tư vấn và báo giá tham khảo ạ !

 2. Vũ Ngọc Điệp says:

  Báo giá thùng Carton 3 lớp : Dài : 45 x Rông: 29 X Cao: 17 (cm)
  có in hình chữ BLACK GOLD, 2 mặt bên chiều cao và thêm hình (Mĩu tên, hinh ô che mưa, hình ly dễ vỡ

 3. Giáp says:

  Cho xin giá 5 lớp kích thước dài 50cm.rộng 35cm.cao 35cm .số lượng 200 cái.k cần in hình.xin giá đã bao gồm ship về đức Giang Long Biên hà nội

 4. hung says:

  báo giá cho mình thùng: 169 x 42,5 x 21,5 cm: SL 100 cái
  báo giá cho mình thùng: 145 x 40 x 17,5 cm: SL 100 cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *