Bảng báo giá lẻ hộp thùng carton giá rẻ các loại kích thước mới 2022

Dizota Packaging xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá bán lẻ các loại kích thước hộp carton, thùng carton giá rẻ sử dụng để đóng hàng hóa mới nhất cập nhật năm 2022 của chúng tôi tại Hà Nội.

Bảng báo giá thùng carton giá rẻ Hà Nội
Bảng báo giá thùng carton giá rẻ Hà Nội

Bảng giá lẻ thùng carton giá rẻ phổ biến

Hiện nay kinh doanh bán lẻ ngày càng phát triển, nhu cầu đóng gói để chuyển hàng đi khắp nơi là nhu cầu cất thiết của mỗi khách hàng, trên thị trường có quá nhiều loại hộp thùng giấy carton với chất liệu và giá khác nhau khiến người mua dối mù thông tin thực về sản phẩm. Dizota sẽ cung cấp đầy đủ thông tin nhất về cách tính giá các loại thùng carton, hộp carton đến quý khách hàng.

Bảng Giá Hộp Carton, Thùng Carton đóng hàng tại Hà Nội

QUY CÁCH

PHÂN LOẠI

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ

GS29

8x8x4

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52
GS83

10x6x6

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS1

10x10x8

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS80

10x10x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS85

12x10x5

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS87

12x12x8

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS87

12x12x12

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS91

15x10x5

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS91 NG

15x10x5

Thùng 3 lớp nắp gài

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS126

15x10x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS125

15x12x5

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS6

15x12x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS6 2N

15x12x10

Thùng 2 mặt nâu

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS124

15x12x12

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS112

15x15x15

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS114

16x6x6

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS73

16x9x8

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS8

16x12x8

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS9

18x10x5

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS10

18x10x8

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS10 NG

18x10x8

Thùng 3 lớp nắp gài

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS114

18x10x14

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS42 NG

18x12x5

Thùng 3 lớp nắp gài

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS92

18x12x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS78

20x8x6

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS93

20x10x6

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS52

20x10x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS116

20x12x8

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS94

20x12x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS53

20x15x5

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS14

20x15x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS95

20x15x15

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS55

20x20x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS17

20x20x15

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS17 NG

20x20x15

Thùng 3 lớp nắp gài

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS117

20x20x20

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS96

22x20x6.5

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS59

25x10x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS20

25x15x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS63

25x15x15

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS113

25x16x20

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS97

25x17x14

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS109

25x20x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS64

25x22x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS65

25x20x15

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS118

25x22x15

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS21

25x22x20

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS98

30x10x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS31

30x12x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS30

30x15x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS68

30x15x15

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS115 NG

30x20x5

Thùng 3 lớp nắp gài

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS23

30x20x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS23 NG

30x20x10

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS100

30x20x14

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS69

30x20x12

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS71

30x20x15

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS119

30x20x20

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS71 NG

30x25x5

Thùng 3 lớp nắp gài

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS120

30x25x15

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS24

30x25x20

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS121

31x12x12

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS37

32x22x12

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS122

33x20x12

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS103

35x13x25

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS72

35x15x15

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS104

35x24x18

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS40

35x25x15

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS123

35x25x20

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS107

35x25x25

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS108

40x30x20

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS50

40x30x30

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS57

45x45x20

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS58

45x40x40

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS60

50x40x30

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS90

60x40x40

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS77

60x40x40

Thùng 5 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS66

60x50x25

Thùng 3 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS67

60x50x50

Thùng 5 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS70

80x50x40

Thùng 5 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

GS51

40x30x30

Thùng 5 lớp

Hộp

LH: 0963 53 58 52

>>> Xem thêm: Hộp carton nhỏ đựng tinh dầu
Lưu ý:

 • Giá trên là giá bán lẻ thùng carton tại Hà Nội.
 • Quý cách báo giá thùng Dài x Rộng x Cao
 • Giá trên là giá bán lẻ, quý khách lấy nhiều xin gọi trực tiếp số bán buôn 0902 20 02 23
 • Quý khách có nhu cầu in xin vui lòng liên hệ để báo giá tốt
 • Giá có thể thay đổi do chưa kịp cập nhật

Các cách tính giá hộp thùng carton đóng hàng phổ biến hiện nay

Hiện nay cách tính giá thùng carton chủ yếu dựa vào 3 yếu tố là chất lượng giấy sử dụng, kích thước của thùng và số lượng mà khách hàng đặt, đặt càng nhiều giá càng rẻ. Vậy lên để có báo giá tốt và nhanh nhất quý khách hàng cần cung cấp đầy đủ nhưng thông tin trên. Công thức để tính giá thùng carton trên thị trường hiện nay được dựa vào các yếu tố cơ bản như sau.

Hộp carton giá rẻ Hà Nội
Hộp carton giá rẻ Hà Nội

Số lớp, sóng và chất lượng giấy

Chất lượng giấy tạo ra thùng carton là yếu tố lớn nhất quyết định giá thành sản phẩm, hiện nay trên thị trường có nhiều loại giấy được sản xuất tại Việt Nam, nhập khẩu Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Indonesia…chất lượng và giá thành của hộp carton dựa phần lớn vào nguyên liệu đầu vào có đạt định lượng gsm mỗi lớp theo yêu cầu hay không.

Cấu trúc sóng giấy
Cấu trúc sóng giấy

Số lớp của sản phẩm cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá thành, thùng carton phổ biến là loại 3 lớp, 5 lớp và cao cấp nhất 7 lớp…loại thùng carton 3 lớp thường được sử dụng với giá thành cạnh tranh, đem lại hiệu quả kinh tế cao cung như đáp ứng phần lớn yêu cầu của người sử dụng.
Các loại sóng giấy A, B, C, D là những thuật ngữ thường dùng trong thùng carton.

 • Sóng A: Độ cao sóng giấy 4.7 mm – giấy tấm carton sử dụng sóng A chịu được lực phân tán tốt trên toàn bề mặt tấm giấy.
 • Sóng B: Độ cao sóng giấy 2.5 mm – giấy tấm carton sử dụng sóng B chịu được lực xuyên thủng cao.
 • Sóng C: Độ cao từ 3.5-4.5mm – giấy tấm carton sử dụng sóng C chịu lực phân tán bề mặt tốt nhưng không bằng sóng A.
 • Sóng E: Độ cao sóng giấy 1.5 mm – thường được sử dụng cho thùng đựng các vật nhẹ.

Kích thước của hộp quyết định giá thành cao hay thấp

Là một trong những yếu tố cơ bản tất yếu quyết định giá thành là kích thước của hộp giấy, thùng giấy carton càng to tất nhiên giá thành càng đắt, thùng càng nhỏ giá càng rẻ. Lấy ví dụ về một trường hợp cụ thể khi tính giá thành thùng carton, với loại 3 lớp giá thông thường 7600/m2, loại 5 lớp là 12.000/m2. ( giá thực tế có thể giao động theo thị trường).

Cách tính giá thùng giấy carton
Cách tính giá thùng giấy carton

Trường hợp ví dụ cụ thể khi tính giá hộp carton 60x40x40cm

Cách tính diện tích thùng: S = Dài x Rộng
Trong trường hợp này, chiều dài sẽ tính theo công thức = (D+R)x2 + 4cm mép giấy
Ta sẽ được (60 + 40) x 2 + 4 = 204 cm
Chiều rộng sẽ tính theo công thức R + C + 2 cm mép giấy
Ta sẽ được 40 +40 +2 = 82 cm
Công thức tính diện tích giấy sử dụng cho hộp giấy 60x40x40 sẽ là S = (D x R)/10000
Ta sẽ được S = ( 204×82)/10000 = 1,7m2
Vậy ta sẽ tính được giá thành cho thùng carton 60x40x40cm cho loại 3 lớp và 5 lớp như sau:

Giá loại 3 lớp = 7600 x 1,7 = 12.920 VNĐ / thùng 

Giá loại 5 lớp = 12.000 x 1.7 = 20.4000 VNĐ / thùng

Số lượng mỗi lần đặt hàng

Số lượng đặt hàng quyết định giá cả, đặt hàng càng nhiều giá thành càng tốt khi nhà sản xuất tối ưu được các chi phí phát sinh dẫn đến giá thành sẽ rẻ hơn.

Mẫu thùng carton

Các thùng carton trơn không in, ít chi tiết phức tạp giá sẽ rẻ hơn tương đối các loại thùng carton có in, hiện nay chi phí in thường được tính thêm từ 5% đến 10% giá thành của sản phẩm.

thùng carton có in
thùng carton có in

Địa chỉ bán thùng carton đóng hàng giá rẻ tại Hà Nội

Dizota Packaging là địa chỉ uy tín lâu năm chuyên bán buôn bán lẻ các loại thùng giấy carton giá rẻ tại Hà Nội. Ngoài ra chúng tôi bán buôn bán lẻ các loại bao bì đóng gói như xốp hơi bong bóng, mút xốp bọc hàng, thùng carton, giấy xi măng các loại với giá thành rẻ và chất lượng tối ưu nhất cho quý khách hàng, hiện nay chúng tôi có các cơ sở bán lẻ tại Hà Nội.

 • Cửa hàng số 1: Số 8 ngõ 76 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội. – 0906 22 58 52
 • Cửa hàng số 2: Số 10 ngõ 121 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. – 0902 20 02 23
 • Nhà Máy: KCN Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh.
 • Hotline: 0833 81 33 66 – 0836 81 33 66

Quý khách có nhu cầu báo giá thùng carton 3 lớp, thùng carton 5 lớp, hộp carton đựng giầy, hộp carton đựng mỹ phẩm, hộp đựng tinh dầu, hộp carton nhỏ…xin vui lòng qua trực tiếp các cửa hàng hoặc gọi điện đến số hotline của Dizota để có giá tốt nhât.

Câu hỏi thường gặp

1. Carton là gì ?
Bìa cứng, còn gọi là các tông hay giấy bồi là một thuật ngữ chung để chỉ một loại giấy nặng với độ dày và cứng khác nhau. Carton ý thường nói đến là các loại thùng giấy carton, hộp carton trong đóng gói hàng hoá.
2. Thùng carton Tiếng Anh là gì ?
Carton box hay vật chứa đựng là tên gọi tiếng Anh của thùng carton.
3. Cách tính giá thùng carton ?
Giá thùng carton chủ yếu dựa vào 3 yếu tố là chất lượng giấy sử dụng, kích thước của thùng và số lượng mà khách hàng đặt, đặt càng nhiều giá càng rẻ.
4. Hộp carton sóng E là gì ?
Độ cao sóng giấy 1.5 mm – thường được sử dụng cho thùng đựng các vật nhẹ.
5. Thùng carton 3 lớp là gì ?
Là loại thùng được cấu tạo bởi hai lớp với một lớp sóng và hai lớp bề mặt bìa, cứng bên ngoài.
6. Thùng carton 5 lớp là gì ?
Thùng Carton 5 lớp là loại thùng được cấu tạo bởi 2 lớp sóng hình sin ở giữa và 2 mặt phía ngoài, cùng 1 lớp mặt ở giữa 2 lớp sóng.
7.Thùng carton 7 lớp là gì ?
Thùng Carton 7 lớp: được thiết kế với 2 lớp ngoài và 5 lớp sóng trong. Thùng giấy Carton 7 lớp được sử dụng chủ yếu để đựng các ngành hàng xuất khẩu như gốm, sứ, gỗ, thiết bị điện tử, máy móc.
8. Thùng carton mua ở đâu Hà Nội?
Các công ty sản xuất bán buôn bán lẻ thùng giấy Carton lớn tại Hà Nội như

 • Dizota Packaging tại số 8 ngõ 76 Linh Lang, Ba Đình Hotline: 0906 22 58 52
 • Dizota Hà Đông – số 10/1 ngõ 121 Trần Phú, Hà Đông Holine :0902 20 02 23
 • Thùng carton cũ – 170 Đào Tấn
 • BF Việt Nam – Tổ 15, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Thùng Carton Hà Nội – Ngõ 133, Đống Đa, Hà Nội.

7 thoughts on “Bảng báo giá lẻ hộp thùng carton giá rẻ các loại kích thước mới 2022

 1. Bùi Thị Nhâm says:

  Báo giá cho mình Thùng carton 5 lớp kích thước:
  550x430x215
  320x320x240
  660x330x285
  Bên mình là công ty sx linh kiện điện tử nên mỗi tháng sẽ lấy tầm hơn 4000 thùng

 2. Vũ Ngọc Điệp says:

  Báo giá thùng Carton 3 lớp : Dài : 45 x Rông: 29 X Cao: 17 (cm)
  có in hình chữ BLACK GOLD, 2 mặt bên chiều cao và thêm hình (Mĩu tên, hinh ô che mưa, hình ly dễ vỡ

 3. Giáp says:

  Cho xin giá 5 lớp kích thước dài 50cm.rộng 35cm.cao 35cm .số lượng 200 cái.k cần in hình.xin giá đã bao gồm ship về đức Giang Long Biên hà nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *