Cuộn xốp hơi 60cm x 100m| màng xốp hơi bọc hàng, xốp hơi gói hàng

280.000  180.000