Cuộn xốp hơi 50cm x 100m| xốp bóp nổ, xốp bong bóng khí gói hàng

250.000  150.000