Cuộn xốp hơi bong bóng khí 30mm | màng xốp hơi, xốp bóng khí bọc hàng

700