Cuộn xốp hơi bong bóng khí 30mm | màng xốp hơi, xốp bóng khí bọc hàng

750.000  700.000