Cuộn xốp hơi 1.5m x 100m| Xốp bóp nổ, xốp bọt khí, xốp bọc hàng

430