Xốp hơi 1,5m dầy 10kg | Cuộn xốp nổ 1,5m, cuộn xốp khí 150cm

480.000520.000