Cuộn xốp nổ 1,2m loại dầy nặng 8 kg| Cuộn xốp nổ 8kg, xốp khí dầy 8kg

400.000480.000