Cuộn màng xốp hơi 1.5x100m màu hồng| xốp túi khí, xốp bọt khí gói hàng

850.000  750.000